• Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam
  • Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam
  • VietNam expressway operation and maintenance join stock company (VEC O&M)

  VEC O&M tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017

  Thứ Sáu, 11/08/2017

  Thay đổi nhân sự cấp cao nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam.

  Tham dự hội nghị có ông Phùng Minh Mỡ – Thành viên HĐTV VEC, ông Mai Đức Quỳnh – Trưởng phòng TCCB VEC O&M, Ông Nguyễn Văn Nhi – Phó Tổng Giám đốc VEC, Chủ tịch HĐQT VEC O&M; Ông Nguyễn Huy Khôi – Thành viên HĐQT VEC O&M; Ông Uông Huy Hoàng – Thành viên HĐQT, Giám đốc VEC O&M cùng Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Đội trực thuộc và 49 cổ đông.

  Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông bất thường

  Đại hội lần này thông qua việc thôi giữ chức vụ đối với Ông Nguyễn Văn Nhi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) theo Quyết định số 2613/QĐ-VEC-HĐTV ngày 28/7/2017 của Hội đông thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng Quản trị VEC O&M và bầu Ông Bùi Đình Tuấn – Giám đốc Trung tâm giám sát khai thác đường cao tốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VEC O&M.

  Hội đồng Quản trị điều hành đại hội

  Các cổ đông tham gia biểu quyết và bỏ phiếu

  Kết quả kiểm phiếu bầu Ông Bùi Đình Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VEC O&M là 1.043.600 cổ phần / 1.044.700 cổ phần đạt 99.9%.

  Phát biểu tại Đại hội Ông Bùi Đình Tuấn cho biết: “Tiếp nối nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Nhi là nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng tôi sẽ cùng tập thể VEC OM dốc lòng xây dựng Công ty ngày càng phát triển mạnh hơn trước, hướng tới một đơn vị quản lý khai thác dịch vụ đường cao tốc chuyên nghiệp. Trong thời gian tới, với cương vị là người đứng đầu Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam thì trách nhiệm của Tôi không phải trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà còn trách nhiệm với các cổ đông và tập thể CBCNV VEC O&M”.

  Hội đồng quản trị VEC O&M chụp ảnh kỷ niệm

  Qua hơn 7 năm phát triển, Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm, sự chuyển đổi mô hình từ cổ phần sang Nhà nước; rồi lại từ Nhà nước sang cổ phần; được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành rất nhiều tuyến đường cao tốc. Trong tương lai, VEC O&M sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giao phó xứng đáng là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quản lý và khai thác đường cao tốc của Việt Nam.

  • Cùng vào cuộc tích cực đẩy tiến độ Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (VTV8)
  • Đường cao tốc Cầu giẽ – Ninh Bình nhìn từ trên cao
  • Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Ách tắc mặt bằng

  Đối tác - Khách hàng