TIN TỨC CỒNG TY

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức nhân chính


Tổng số nhân sự: 11 thành viên.

1. Lãnh đạo Phòng:

- Trưởng phòng: Nguyễn Doãn Hùng.

- Phó trưởng phòng:

+ Trần Thị Hòa; 

+ Ngô Văn Lợi;

+ Phạm Thị Xoan.

2. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: 

- Công tác tổ chức;

- Công tác cán bộ;

- Công tác lao động, tiền lương;

- Công tác thanh tra, pháp chế;

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Công tác quản trị hành chính, đời sống, y tế;

- Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác quan hệ quốc tế;

- Phục vụ công tác Đảng, Đoàn;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác lễ tân, tổng hợp thông tin;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3. Quyền hạn:

- Được quyền yêu cầu các đơn vị trong Công ty phối hợp và quan hệ với các cơ quan có liên quan để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;

- Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty để thực hiện các công việc được phân công và theo sự ủy quyền của Giám đốc;

 - Được tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng và đề xuất với Giám đốc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những nhân viên trực thuộc phòng không hoàn thành nhiệm vụ được giao;

 - Được phép cử cán bộ của phòng tham gia các tổ chức do Giám đốc ký quyết định thành lập;

 - Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của Công ty vào mục đích phục vụ công tác để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên;

  - Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ do lãnh đạo giao nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật và quy trình thực hiện công việc đó.

4. Trách nhiệm

 - Xây dựng trình Giám đốc kế hoạch và chương trình làm việc của đơn vị mình, đảm bảo đúng quy định, chất lượng và hiệu quả của công tác tham mưu;

 - Bảo đảm tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện công việc;

 - Thường xuyên báo cáo Giám đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

 - Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu, …thuộc công việc của phòng theo đúng quy định, quản lý các trang thiết bị, tài sản của đơn vị được Công ty giao;

 - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.


 

 

Các tin khác

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

HỖ TRỢ - HOTLINE

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
CG - NB: 19001838
NB - LC: 1900545592

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT - ONLINE